Re-Rusificarea R. Moldova // PSRM vrea o lege specială „privind statutul limbii ruse”

  Funcționarii publici din Republica Moldova ar putea fi obligați să ofere informații în limba rusă, dacă li se va solicita acest lucru. Socialiștii Bogdan Țîrdea, Vasile Bolea și Adrian Lebedinschi au înaintat în Parlament un proiect de lege care ar oferi un statut special limbirii ruse în Republica Moldova.  

 „Lege cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova”, este întitulat proiectul semnat de cei trei deputați socialiști, care odată votat, ar conferi un statut special limbii ruse.

 Proiectul în cauză prevede ca „în relațiile cu autoritățile de stat, administrația publică, instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise este limba de stat și/sau limba rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică, la alegerea cetățeanului.

 Mai mult decât atât, la articolul 4, legea va obliga ca organele puterii de stat să traducă în limba rusă, la solicitare, documentele adoptate.

 În plus, instituțiile de stat vor fi obligate să primească cererile și în limba rusă și să răspundă în limba în care a fost făcută solicitarea.

 Controlul executării legii va fi în atribuția Biroului Relații Interetnice.

 De menționat că, potrivit recensământului din 2014, doar 4,1% din cetățenii Republicii Moldova s-au declarat a fi etnici ruși.

Share.